איך תזהו מוצר אורגני - דברים שחייבים לדעת
מאת הילה אפללו   
Image  ב-01/09/2008 נכנסו לתוקפן  תקנות משרד החקלאות ופיתוח הכפר לחוק להסדרת תוצרת אורגנית. המטרה העיקרית של התקנות היא לעזור לנו להבדיל בין מוצר שהוא באמת אורגני ונמצא תחת פיקוח לבין כזה שלא. התקנות מספקות לחוק שיניים ואנחנו תקווה שיהיה מי שיאכוף אותן. אתם מוזמנים לקרוא וללמוד איך מזהים מהיום מוצר אורגני.  התקנות לחוק האורגני אושרו בועדת הכלכלה של הכנסת ב - 13/8/2008 ונכנסו לתוקף היום.
לחוק חסרונות ומתוכננים עוד כמה תיקונים לחוק, אבל זה יותר טוב מהתוהו ובוהו ששרר בשוק האורגני עד היום.

אז מה התקנות דורשות?
לפי פרסומים של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: על פי התקנות, מוצר אורגני יסומן בשני סמלים: סמל אורגני אחיד של מדינת ישראל (משרד החקלאות)

Image

וסמל גוף הבקרה שפיקח על ייצור המוצר. גופי הבקרה שאושרו והוסמכו על ידי משרד החקלאות לשם פיקוח על התוצרת האורגנית הינם אגריאור, סקאל ישראל והמכון לבקרה ואיכות אי.קיו.סי. נכון להיום הם מוסמכים על פיקוח על ייצוא תוצרת אורגנית לאירופה, עם כניסת התקנות לתוקף הם יוסמכו לפקח גם על התוצרת המקומית (מצ"ב לוגו סימון).

Image

על כל מוצר אורגני חייבים להיות שני הסימונים: הסימון האחיד והסימון של אחד משלושת גופי הבקרה

מעבר לסימון התוצרת האורגנית, החל מהיום (01/09/2008, יוכל הצרכן להבדיל באופן ברור בתוצרת אורגנית - תוצרת אורגנית תהיה מופרדת בחנויות מהתוצרת ה"קונבנציונאלית"כלומר, אם חנות מוכרת גם תוצרת אורגנית וגם תוצרת רגילה, הן חייבות להיות מופרדות האחת מהשנייה על מנת למנוע בלבול מיותר.

בכל חנות צריך להיות אזור נפרד למוצרים האורגנים, בין אם מדובר בפירות וירקות ובין אם מדובר במוצרים מעובדים, כדוגמת: פסטה, קטשופ, רטבים וכו'. בחנויות המוכרות תוצרת אורגנית בלבד אין צורך להפריד בין המוצרים השונים. במקום המכירה חייב להיות מוצב שלט שרשומות בו המילים "תוצרת אורגנית".

על איזה מוצרים מפקח החוק?
החוק והתקנות האורגניים משלימים את היערכות משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגידול, ייצור, טיפול ושיווק של תוצרת חקלאית טרייה לשוק המקומי. בשלב ראשון, יכללו בחוק כל מוצרי המזון שמוצאם מן הצומח ובשלב מאוחר יותר, בעוד שנה (09/2009), מוצרי מזון שמוצאם מן החי.

בנוסף, מסדירות התקנות - באילו רכיבים אסור ומותר להשתמש במוצרים אורגניים, איך יש לגדל תוצרת אורגנית ובאילו הגבלות (מרחק משדה גידול "רגיל", השקיה, מניעת סחף), כיצד ניתן להסב חלקה "קונבנציונאלית" לאורגנית, כיצד יש לארוז, לאחסן ולשנע את התוצרת החקלאית האורגנית, איזה פיקוח ובקרה נעשה על תוצרת אורגנית ועוד.

בשנה וחצי שקדמו להחלת החוק והתקנות ביצע משרד החקלאות סקרים לבדיקת תוצרת אורגנית על מנת לבחון האם היא  עומדת בסטנדרטים שנקבעו לגידול אורגני. תוצאות הסקרים של השנה וחצי האחרונות מעודדות - עוד קודם להחלת החוק, בכל בדיקות המעבדה למוצרים אורגנים לא נמצאו שאריות חומרי הדברה. כלומר, כל המוצרים שנבדקו אכן ענו לסטנדרט העיקרי של מוצרים אורגנים ולא הכילו שאריות חומרי הדברה.

סוף סוף יש שיניים
החידוש העקרי בהתקנת התקנות, פרט לסימון, הוא שעם כניסת התקנות לתוקף, הייצור של תוצרת אורגנית יתאפשר על פי התקנות בלבד והן יאפשרו למשרד החקלאות לאכוף על פי חוק, את ייצור התוצרת האורגנית ובמקרה הצורך לנקוט בהליכים משפטיים. מפקחי המשרד יבדקו את התוצרת האורגנית, כך שתעמוד בקריטריונים של מוצר אורגני.

בנוסף, מפקחי המשרד יעקבו אחר השינוע והאריזה של התוצרת החקלאית האורגנית וידאגו כי תוצרת אורגנית תשווק בנפרד מתוצרת רגילה. כמו כן, מפקחי המשרד ימשיכו לבדוק את התוצרת האורגנית במעבדה על מנת להבטיח שלא נעשה שימוש בחומרים ורכיבים אסורים במוצרים אורגניים.

כולנו מקווים כי זו תחילתה של המהפיכה האורגנית בתודעת הציבור, עכשיו ניתן יהיה להאמין כי המוצרים אורגניים ולהעניש את אלה שמנסים להונות אותנו ולסכן את בריאותינו בשביל להרוויח כסף. הכל כמובן שאלה של אכיפה, עכשיו חובת ההוכחה היא על משרד החקלאות.

לדיווח על עבירות על החוק האורגני ניתן לפנות למנהלה להסמכת גופי בקרה בשירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות, בטלפון: 03-9681526 או בפקס: 03-9681507 או בדואר: ת.ד. 78, בית דגן 50250.